Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutuskokeilu (Ammattistartti) 2006–2010

Kooste hankkeiden loppuraporteista

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen (Ammattistartin) kokeiluajasta 2006-2010 on laadittu loppuraportti. Kokeilun tavoitteena oli helpottaa nuorten perusopetuksen jälkeistä ammatinvalintaa ja koulutuspaikan löytymistä. Koulutus vakinaistui 1.8.2010 alkaen.

Julkaisu sisältää kokeilussa mukana olleiden koulutuksen järjestäjien (44) kokemuksia ja tuloksia tammikuun 2011 tilanteessa eli siinä vaiheessa, kun kokeilu oli päättynyt ja koulutus vakinaistunut. Se sisältää paljon suoria lainauksia ja kehittämisehdotuksia.

Tekijä:
Jukka Vehviläinen

Vuosi:
2011

ISBN:
978-952-13-4817-4 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2011:19

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutuskokeilu (Ammattistartti) 2006–2010 (pdf)