Ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitus - Tulosmittariseloste vuodelle 2011

Tulosmittariselosteessa kuvataan uudistettua vaikuttavuusmittaria ja entisin sisällöin toteutettavia opettajien kelpoisuusmittaria ja henkilöstön kehittämismittaria sekä näistä muodostettavan tulosindeksin perusperiaatteita, laskentatapaa sekä tulosindeksin vaikutusta koulutuksen järjestäjän yksikköhinnan määräytymiseen.

Tekijät:
julkaisun on koonnut ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoituksen neuvottelukunnan alainen työryhmä

Vuosi:
2011

ISBN:
978-952-13-4710-8 (pdf)

Sarja:
Oppaat ja käsikirjat 2011:7

ISSN:
ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8969 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi, ruotsi, englanti

Julkaisu:
Ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitus - Tulosmittariseloste vuodelle 2011 (pdf)