Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittäminen

Koordinoiva hanke ja klusteritutkimukset
Loppuraportti

Opetusministeriö käynnisti helmikuussa 2009 ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämishankkeen (TUTKE-hanke). Hankkeessa arvioitiin muun muassa nykyisiä ammatillisia tutkintoja kokonaisuutena ja selvitettiin tarpeet lisätä ammatillisen tutkintojärjestelmän joustavuutta.

Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämisen tueksi hankkeen ohjausryhmä tilasi Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskukselta tutkimuksen (TUTKE-tutkimus), jonka tehtävänä oli selvittää klusterinäkökulmasta tulevaisuuden osaamistarpeita ja verrata niitä nykyisiin tutkintojen ammattitaitovaatimuksiin sekä tehdä tutkimukseen perustuvia ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämisesityksiä.

TUTKE-tutkimuksessa tarkastellaan klusterirakennetta, tutkintojärjestelmän joustavuutta, tutkintorakennetta, tutkintojen rakennetta ja muodostumissääntöjä sekä tutkintojen ammattitaitovaatimuksia. Lisäksi selvitetään klusterien rajapintoja ja päällekkäisyyksiä.

Tämä tutkimusraportti tarjoaa lukijalle proaktiivisen näkökulman ammatillisen tutkintojärjestelmän tarkasteluun.

Tekijät:
Pia-Maria Haltia, Hanna Ilola, Niina Nyyssölä, Hilkka Roisko & Sini Sallinen

Vuosi:
2011

ISBN:
978-952-13-4621-7 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2011:1

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittäminen (pdf)