Ammatillisten perustutkintojenperusteiden sekä valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon tilannekatsaus 2010

Kaikki ammatillisten perustutkintojen sekä valmistavien ja valmentavien koulutusten perusteet uudistettiin vuosina 2008 - 2010. Perusteiden toimeenpanon tilanteesta oppilaitoksissa on laadittu tilannekatsaus,
joka perustuu koulutuksen järjestäjille tehtyyn kyselyyn.

Katsauksessa on kuvattu opetussuunnitelmien käyttöönottoa, opetussuunnitelman hyväksymistä, hyväksymiseen liittyviä ongelmia, perusteiden toimeenpanoon liittyviä vaikeuksia oppilaitostasolla sekä koulutuksen järjestäjien ja työelämän yhteistyömuotoja. Katsauksen kuvaus ja tilastot perustuvat 132 koulutuksen järjestäjältä saatuun kyselyaineistoon.

Vuosi:
2011

ISBN:
978-952-13-4878-5 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2011:21

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Ammatillisten perustutkintojenperusteiden sekä valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon tilannekatsaus 2010 (pdf)