Autoalan koulutuksen kehittämistarpeiden selvittäminen

Autoalan koulutuksen kehittämistarpeiden selvityksestä on laadittu loppuraportti. Selvityksen tavoitteena oli löytää tulevan kehittämistyön painopistealueita opiskelijoiden, työelämän ja opettajien näkökulmasta. Raportissa käsitellään koulutuksen järjestäjien tiloissa ja työssäoppimispaikoilla tapahtuvan autoalan koulutuksen kokonaisuutta. Lisäksi tavoitteena oli autoalan koulutuksen laadunvarmistuksen, ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksen ja nykyteknologian hyödyntämisen selvittäminen.

Tekijät:
Ossi Lindberg ja Alpo Paavola

Vuosi:
2011

ISBN:
978-952-13-4884-6 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2011:24

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Autoalan koulutuksen kehittämistarpeiden selvittäminen (pdf)