Demokratiakasvatusselvitys

Opetushallitus toteutti opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta kaikkia maan perusopetuksen kouluja, nuorten lukiokoulutusta antavia oppilaitoksia sekä ammattikoulutuksen oppilaitoksia koskevan selvityksen demokratiakasvatuksen toteutumisesta elo-syyskuussa 2011. Tämän kyselyn avulla haettiin konkreettista tietoa koulujen ja oppilaitosten osallistumista tukevasta toimintakulttuurista, lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista koulun arjessa, oppilaskuntatoiminnasta sekä yhteistyöstä koulujen ja oppilaitosten ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Kysely sisälsi myös osallistavaa mediakasvatusta koskevia kysymyksiä.

Osallistumista tukevan mediakasvatuksen teemaa koskevat vastaukset on koottu samaan aikaan valmisteilla olleeseen Osallistavan mediakasvatuksen toimintaohjelmaan.

Demokratiakasvatusta koskevan kyselyn tulokset raportoidaan tässä selvityksessä.

Tekijät:
Opetushallituksen työryhmä

Vuosi: 
2011 

ISBN:
978-952-13-5042-9 (nid.)
978-952-13-4993-5 (pdf)

Sarja
Raportit ja selvitykset 2011:27 

ISSN:
ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8950 (painettu)
ISSN 1798-8969 (verkkojulkaisu) 

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä: 
suomi

Julkaisu:
Demokratiakasvatusselvitys (pdf)