Kansainvälisen toiminnan laatusuositus, yleissivistävä koulutus

Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ovat yhteistyössä koulujen ja kuntien edustajien kanssa laatineet laatusuosituksen, joka on tarkoitettu perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kansainvälisen toiminnan itsearviointiin. Suositukseen sisältyy lyhyt kuvaus siitä, miten koulujen kansainvälistä toimintaa voidaan määritellä.

Suosituksessa on kaksi ”laatukorttia”, joista toinen on koostettu johtamisen ja hallinnon näkökulmasta ja toinen oppimisen ja opetuksen kannalta. Korteissa esitetään tunnusmerkkejä/kriteereitä laadukkaalle kansainväliselle toiminnalle. Korteissa on lisäksi kysymyssarjoja, joiden avulla voidaan arvioida kansainvälisen toiminnan nykytilaa, sen suunnitelmallisuutta, opetussuunnitelma- ja oppijakeskeisyyttä sekä toiminnan lyhyen ja pidemmän aikavälin vaikutuksia oppimiseen.

Laatusuosituksen avulla voidaan tunnistaa kansainvälisen toiminnan onnistumisia ja kehittämistarpeita sekä ohjata toimintaa entistä parempiin tuloksiin. Todellisten kehittämisvaikutusten aikaansaamiseksi laadunarviointi tulisi ottaa säännölliseen käyttöön kansainvälisen toiminnan suunnittelussa.


Tekijät:
Opetushallituksen ja CIMOn työryhmä

Vuosi:
2011

Sarja:
Informaatioaineistot 2011:71

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi, ruotsi

Julkaisu:
Kansainvälisen toiminnan laatusuositus (pdf)