Kielitivoli - Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen

Seurantaraportti 2009–2010

Vieraiden kielten opiskelu peruskouluissa ja lukioissa on yksipuolistunut runsaan kymmenen vuoden aikana. Suurin osa perusopetuksen oppilaista opiskelee kieliä vain minimimäärän eli kahta kieltä, joista toinen on toinen kotimainen ja toinen lähes aina englanti. Tähän on useita syitä: osa oppilaista ei halua opiskella useampia kieliä, ja toiset taas haluaisivat, mutta toivottua kieltä ei tarjota tai halukkaita on liian vähän. Oppilaiden mahdollisuutta opiskella muita vieraita kieliä on pyritty edistämään Opetushallituksen käynnistämällä Kielitivoli-hankkeella, johon osallistui ensimmäisessä vaiheessa 53 perusopetuksen järjestäjää. Hankkeen seurannassa havaittiin, että kielivalintojen monipuolistaminen onnistuu hyvin, jos kaikki toimijat sitoutuvat edistämään samaa tavoitetta. Tarvitaan kunnan sitoutumista ja riittävän pieni aloitusryhmän koko. Tarvitaan hyvin suunniteltu kunnan kieliohjelma ja kielipolut, joista tiedotetaan vanhemmille mieluiten jo ennen kuin oppilaat aloittavat koulutiensä. Tarvitaan rehtoreita, luokanopettajia ja oppilaan ohjaajia, jotka jakavat asiallista tietoa kielten opiskelun mahdollisuuksista pelottelematta opiskelun vaikeudella tai ryhmien muodostumisen epätodennäköisyydellä. Ja itse oppilaat tarvitsevat tutustumista uusiin kieliin ennen valinnan tekemistä ja lisäksi tietoa siitä, millaista kielten opiskelu on. Näillä eväillä monet koulut ovat onnistuneet lisäämään kielivalintoja.

Tekijät:
Eeva Tuokko, Sauli Takala ja Päivikki Koikkalainen

Vuosi:
2011

ISBN:
978-952-13-4739-9 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2011:13

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Kielitivoli (pdf)