Kielten tarjonta ja kielivalintojen perusteet perusopetuksessa

Tilannekatsaus joulukuu 2011

Tilannekatsauksessa tarkastellaan perusopetuksen kieltenopiskelua ja kielivalintoja Suomessa ja muissa Pohjoismaissa sekä kielten tarjontaan vaikuttavia alueellisia, paikallisia ja hallinnollisia tekijöitä. Katsauksessa on myös valotettu vieraan kielen opiskelumotivaation merkitystä kieltenopiskelussa. Lisäksi siinä käsitellään vanhempien, vertaisryhmien ja median vaikutusta kielivalintoihin. Samoin tarkastellaan työelämän näkemyksiä eri kielten tarpeesta ja kielten opetuksen laatuun vaikuttavia tekijöitä. Katsaus perustuu tutkimuskirjallisuuteen, tilastoihin ja muuhun aiheesta julkaistuun materiaaliin.

Tekijät:
Teija Kangasvieri, Elisa Miettinen, Pirkko Kukkohovi ja Marita Härmälä

Vuosi:
2011

ISBN:
978-952-13-4945-4 (pdf)

Sarja:
Muistiot 2011:3

ISSN:
ISSN-L 1798-8896
ISSN 1798-890X (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Kielten tarjonta ja kielivalintojen perusteet perusopetuksessa (pdf)

TIIVISTELMÄ Kielten tarjonta ja kielivalintojen perusteet perusopetuksessa (pdf)