Kiinteistö- ja rakentamisalan osaamistarveraportti

 Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi VOSE -projekti

9.9.2011 päivitetty versio, päivitykset on merkitty alaviitteillä

Kiinteistö- ja rakentamisalan osaamistarveraportti on tuotettu osana Opetushallituksessa toteutettavaa ESR-rahoitteista Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi (VOSE) –hanketta. Raportissa on esillä kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijoista ja toimijoista koostuneen ryhmän määrittelemiä tulevaisuuden osaamistarpeita alalle. Osaamistarpeiden määrittelyn taustalla ovat ryhmän laatimat erilaiset tulevaisuudenkuvat (skenaariot), jotka kuvataan raportissa. Raportissa on myös ryhmän ehdotuksia kiinteistö- ja rakentamisalan koulutuksen kehittämiseksi. 

Tekijät: 
Kiinteistö- ja rakentamisalan ennakointiryhmän jäsenet ja Ulla Taipale-Lehto

Vuosi:
2011
 
ISBN:
978-952-13-4882-2 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2011:23

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu) 

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi 

Julkaisu:
Kiinteistö- ja rakentamisalan osaamistarveraportti (pdf)