Koulu kohtaa maailman

Mitä osaamista maailmankansalainen tarvitsee?

Tämä julkaisu on tarkoitettu palvelemaan globaalikasvatuksen osalta lähivuosina toteutettavaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmauudistusta. Opetushallitus on toteuttanut yhdessä ulkoasiainministeriön kehitysviestinnän, kouluverkoston ja useiden asiantuntijoiden kanssa Maailmankansalaisena Suomessa -hankkeen. Hanke käynnistyi syksyllä 2010 ja päättyi loppuvuodesta 2011. Hankkeessa pohdittiin maailmankansalaisuutta ja mitä osaamista eli millaisia kompetensseja maailmankansalainen tarvitsee. Hankkeen keskeiset tulokset on koottu tähän julkaisuun. Lisätietoja hankkeesta löytyy Opetushallituksen verkkosivuilta www.oph.fi → kehittamishankkeet → maailmankansalaisena_suomessa

Tekijät:
Liisa Jääskeläinen ja Tarja Repo (toim.)

Vuosi:
2011

ISBN:
978-952-13-4930-0 (nid.)
978-952-13-4931-7 (pdf)

Sarja:
Oppaat ja käsikirjat 2011:16

ISSN:
ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8950 (painettu)
ISSN 1798-8969 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi, ruotsi, englanti

Julkaisu:
Koulu kohtaa maailman (pdf)