Koulutus ja työvoiman kysyntä 2025 – Ennakointituloksia tulevaisuuden työpaikoista ja koulutustarpeista 

Millaista työvoimaa Suomi tarvitsee vuonna 2025? Mikä koulutus antaa nuorille hyvät työllistymisen mahdollisuudet tulevaisuudessa? Tämä raportti sisältää ennakointitietoa vuoteen 2025 ulottuvasta työvoiman kysynnästä ja siihen perustuvista koulutuksen aloittajatarpeista 2010-luvun loppupuolella. Ammatillisen peruskoulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen sekä yliopistokoulutuksen ennakointitulokset esitetään koulutus- ja opintoaloittain. Raportti sisältää useita eri vaihtoehtoja työvoiman kysynnästä ja koulutustarpeista. Laaja taustamateriaali antaa kuvan niistä tekijöistä ja tavoitteista, joihin ennakointi perustuu.

Ennakointitulokset palvelevat koulutustarjonnan suunnittelua ja päätöksentekoa oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja hallinnossa sekä antavat tietoa koulutusvalintoja tekeville.

Tekijät:
Ilpo Hanhijoki, Jukka Katajisto, Matti Kimari ja Hannele Savioja
 
Vuosi: 
2011 

ISBN:
978-952-13-4941-6 (nid.)
978-952-13-4942-3 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2011:25

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8918 (painettu)
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Koulutus ja työvoiman kysyntä 2025 – Ennakointituloksia tulevaisuuden työpaikoista ja koulutustarpeista (pdf)