Koulutus ja työvoiman kysyntä 2025 – Ennakointituloksia tulevaisuuden työpaikoista ja koulutustarpeista, väliraportti

Väliraportti sisältää valtakunnallista ennakointitietoa vuoteen 2025 ulottuvasta työvoiman kysynnästä.  Raportissa esitetään myös alustavia valtakunnallisia työvoiman kysyntään perustuvia 2010-luvun loppupuolen aloittajatarpeita, nuorten koulutusta ammatillisessa peruskoulutuksessa, ammattikorkeakoulutuksessa sekä yliopistokoulutuksessa. Kesään 2011 mennessä laaditaan Opetushallituksessa tätä raporttia täydentävä julkaisu, joka sisältää lisäksi ennakointityössä käytettyä tausta-aineistoa ja vaihtoehtoisia ennakointituloksia.

Tekijät:
Ilpo Hanhijoki, Jukka Katajisto, Matti Kimari, Hannele Savioja

Vuosi:
2011

ISBN:
978-952-13-4734-4 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2011:12

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Koulutus ja työvoiman kysyntä 2025 - Väliraportti  (pdf)