Lukion tulevaisuus 2030 – Toinen koulu, toinen maailma

Lukion tulevaisuus 2030 on jatkoa opetus- ja kulttuuriministeriön aloitteesta tehdylle yleissivistävän koulutuksen tulevaisuutta luottavalle barometrille. Työtä on tehty yhdessä Otavan Opiston, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja Demos ry:n kanssa.

Opetushallituksen Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometrin avulla havainnoidaan sellaisia kehityksen epäjatkuvuuksia, joita trendit ja tilastot eivät paljasta. Lukiojulkaisu on osaraportti barometrin toisesta vuosikierroksesta, jossa uutena kohteena tutkitaan lukion tulevaisuutta.

Tekijät:
Hannu Linturi, Anita Rubin ja Tiina Airaksinen

Vuosi:
2011

ISBN:
978-952-6605-00-5 (pdf)

Sarja:
Tulevaisuus 2/2011 (julkaisija Otavan Opiston Osuuskunta)


ISSN:
ISSN-L 2242-1297 (julkaisija Otavan Opiston Osuuskunta)
ISSN 2242-1297 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Lukion tulevaisuus 2030 (pdf)