Luonnontieteiden opetustilat, työturvallisuus ja välineet

Perusopetus ja lukio

Hyvin suunniteltu oppimisympäristö mahdollistaa oppilaan syvällisen ja monipuolisen ymmärryksen oppimisen kohteena olevista ilmiöistä. Tutkivaan ja kokeelliseen työskentelyyn tarvitaan sopivat opetustilat, tutkimus- ja laboratoriovälineitä sekä mahdollisuus hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa. Luonnontieteiden opetus voi tapahtua koulussa tai koulun ulkopuolisessa oppimisympäristössä.

Tämä opas antaa suosituksia luonnontieteiden opetuksen opetustiloista, kalusteista ja välineistä sekä vinkkejä uuden teknologian hyödyntämisestä opetuksessa. Lisäksi opas sisältää määräykset ja ohjeet työturvallisuudesta. Esitetyt ehdotukset on laadittu perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tarpeita varten.

Julkaisusta on päivitetty kesäkuussa 2018 Luku 4. Työturvallisuus sekä Liite 7. Kemikaaliluettelo. Nämä ovat erillisinä pdf-tiedostoina.

Tekijät:
Heli Anttalainen ja Jukka Tulivuori (toim.)

Vuosi:
2011

ISBN:
978-952-13-4923-2 (pdf)

Sarja:
Oppaat ja käsikirjat 2011:6

ISSN:
ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8969 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi, ruotsi

Julkaisu: