Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen tila lukuvuonna 2009–2010

Läget för studerande med invandrarbakgrund inom den grundläggande yrkesutbildningen läsåret 2009–2010


Ammatillisten oppilaitosten maahanmuuttajaopiskelijoiden määrä on ollut viime vuosikymmenet tasaisessa kasvussa. Turun ammatti-instituutin kehitysyksikkö selvitti Opetushallituksen toimeksiannosta maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ammatillisen peruskoulutuksen opetusjärjestelyjä lukuvuonna 2009–2010. Tavoitteena on kerätä tietoa opiskelijavalinnan, suomi tai ruotsi toisena kielenä, toisen kotimaisen kielen ja oman äidinkielen opetusjärjestelyjen sekä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöistä. Selvitys sisältää myös maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen keskeyttämisen jatkoseurannan sekä toimenpide-ehdotukset maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseksi.

Tekijät:
Jaana Kilpinen ja Mika Salonen
 
Vuosi:
2011
 
ISBN:
978-952-13-4655-2 (pdf)

Sarja:
Koulutuksen seurantaraportit 2011:3

ISSN:
ISSN-L 1798-8934
ISSN 1798-8942 (verkkojulkaisu) 

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi, ruotsi
 
Julkaisu:
Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen tila lukuvuonna 2009–2010 (pdf)