Merenkulkualan koulutuksen tila ja kehittämistarpeet

Selvityksessä tarkastellaan monipuolisesti merenkulkualan koulutuksen kokonaistilannetta ja toimintaympäristön kehitystä sekä arvioidaan niiden vaikutusta merenkulkualan koulutuksen kehittämistarpeisiin. Merenkulkualalla on Suomen taloudelle ja yhteiskunnalle erittäin suuri merkitys. Merenkulkualan koulutus on kansainvälisesti vahvasti säädeltyä ja monilta muiltakin osin sillä on erityispiirteitä kansallisessa koulutuskentässä. Selvityksessä on kartoitettu kattavasti merenkulkualan koulutuksen järjestämistavat, resurssit, opetusjärjestelyt, alueellinen jako, lainsäädännön edellyttämät tehtävät sekä taloudelliset näkökulmat, ottaen huomioon niin ammattikorkea- ja toisen asteen koulutuksen ominaispiirteet. Myös varustamoiden ja muiden sidosryhmien merkitystä alan koulutukselle on käsitelty laajasti. Johtopäätösten perusteella on linjattu yhteensä 14 toimenpide-ehdotusta merenkulkualan koulutuksen toteuttamisesta ja sen kehittämisestä tulevaisuudessa.


Tekijät:
Riku Anttila ja Tapani Salmenhaara

Vuosi:
2011

ISBN:
978-952-13-4709-2 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2011:5

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi, tiivistelmät ruotsiksi ja englanniksi

Julkaisu:
Merenkulkualan koulutuksen tila ja kehittämistarpeet (pdf)