Metsäalan koulutuksen tuottamia kansainvälisiä valmiuksia

Tämä raportti liittyy maa- ja metsätalousministeriön toteuttamaan Suomen metsäosaamisen vienti -hankkeeseen. Raportin tarkoituksena on valottaa tämän päivän metsäalan koulutuksen tarjoamia kansainvälisiä valmiuksia. Julkaisu pyrkii myös osaltaan vastaamaan Metsäalan koulutuksen tuottamat kansainväliset valmiudet (OPM:n työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:14) -työryhmän loppuraportin ehdotuksiin. Tiedot on koostettu oppilaitosten internet-sivuilta ja niitä on täydennetty lähettämällä kysely kaikille metsäalan korkeakouluille. Eri oppilaitosten tilastoinnit eroavat toisistaan, joten esitettävät tiedot eivät aina ole täysin vertailukelpoisia.

Vuosi: 
2011 

ISBN:
978-952-13-4724-5 (pdf)

Sarja: 
Raportit ja selvitykset 2011:9
 
ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu) 

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä: 
suomi, englanti
 
Julkaisu:
Metsäalan koulutuksen tuottamia kansainvälisiä valmiuksia (pdf)