Mitä verkostoissa teemme - Opetushallituksen Venäjä-ohjelma vuodesta 1995

Venäjä on Suomen kansainvälistymiskehityksessä erityinen asema ja painoarvo, koska Venäjä on Suomen naapurimaa. Opetushallituksen Venäjä-ohjelman toiminta perustuu kansallisiin tarpeisiin ja se kohdennetaan tukemaan koulutuksen kansallista kehittämistoimintaa.

Tämän julkaisun aineisto on koottu Venäjä-ohjelmaan osallistuneiden suomalaisten koulujen ja oppilaitosten lukuvuosittaisista raporteista ja Venäjä-ohjelman eri verkostojen toiminnasta laadituista kansallisista yhteenvedoista.

Tavoitteena on tuoda esille niitä käytänteitä, joita kouluissa ja oppilaitoksissa on omaksuttu verkostojen toimintojen tuloksena.

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen kehittämistä esittävän osuuden on kirjoittanut opetusneuvos Leo Pahkin. Muut yleissivistävän koulutuksen hankkeet ja ammatillisen koulutuksen osuuden on kirjoittanut filosofian tohtori Kaija Salmio. Julkaisun on toimittanut erityisasiantuntija Eila Räisä.

Tekijä:
Eila Räisä (toim.)

Vuosi: 
2012 

ISBN:
978-952-13-4995-9 (nid.)
978-952-13-4996-6(pdf)

Sarja: 
Raportit ja selvitykset 2011:29 

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8918 (painettu)
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä: 
suomi

Julkaisu: 
Mitä verkostoissa teemme (pdf)