Opas aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen

Kirja välittää kouluttajille tietoa, käytännön työkaluja ja kokemuksia aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksesta. Se tukee kotoutumiskoulutuksen järjestäjiä opetussuunnitelmatyössä. Kirjassa käsitellään aikuista maahanmuuttajaa oppijana ja arvioinnin kohteena ja käydään monipuolisesti läpi kotouttamisen keinoja mm. arjen taitojen, suomen kielen opintojen ja yhteiskuntatietouden opetuksessa. Se sisältää myös työelämäjaksojen, valinnaisten opintojen ja ohjauksen toteuttamismalleja sekä katsauksen sopiviin oppimateriaaleihin.

Tekijät:
Kristel Kivisik, Helene Mentula, Leena Nissilä (toim.)

Vuosi:
2011

ISBN:
978-952-13-3876-2 (nid.)

Sarja:
Oppaat ja käsikirjat 2011:5

ISSN:
ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8950 (painettu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Saatavana vain painettuna, tilaa verkkokaupasta.