Opettajat Suomessa 2010

Lärarna i Finland 2010

Tämä julkaisu perustuu Tilastokeskuksen maalis-toukokuussa 2010 keräämiin henkilöpohjaisiin opettajatietoihin. Melkein 91 prosenttia peruskouluista ja lukioista, 86 prosenttia ammatillisista oppilaitoksista ja 93 prosenttia vapaan sivistystyön oppilaitoksista vastasi opettajistoaan koskevaan tiedonkeruuseen. Näin julkaisussa esitetyt absoluuttiset luvut edustavat otosta koko opettajakunnasta. Absoluuttisia lukuja ei voi verrata aiemmin, vuosina 2002, 2005 ja 2008 tehtyjen opettajatiedonkeruiden lukuihin, mutta prosenttiosuuksia on analyyseissa vertailtu. Ne kertovat parhaiten kehityksestä 2000-luvulla.

Kevään 2010 tiedonkeruussa koottiin opettajien kelpoisuustiedot määriteltynä opettajan pääasiallisen opetustehtävän mukaan. Lisäksi kerättiin tietoa siitä, mitä muita aineita tai aloja opettaja opettaa. Muuttujina olivat myös tehtävätyyppi, ikä, sukupuoli ja koulutus. Muita tietokokonaisuuksia tiedonkeruussa olivat opettajien täydennyskoulutus, opettajien tietokoneen käyttömahdollisuudet työpaikallaan, ammatillisen koulutuksen opettajien työelämäjaksot sekä perusopetuksen opettajien opettamien ryhmien koot.

Julkaisu on tarkoitettu palvelemaan opettajankoulutuksen suunnittelua ja opettajatarpeen ennakointia sekä kansallisella että paikallisella tasolla.

Tekijät:
Timo Kumpulainen (toim.)

Vuosi:
2011

ISBN:
978-952-13-4714-6 (pdf)

Sarja:
Koulutuksen seurantaraportit 2011:6

ISSN:
ISSN-L 1798-8934
ISSN 1798-8942 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Opettajat Suomessa 2010 (pdf)