Opetushallituksen TOKI-hankkeen 2007–2010 loppuraportti

Slutrapport över Utbildningsstyrelsens TOKI-projekt 2007–2010

Toki-hankkeen päätavoite oli toisen kotimaisen kielen opiskelun innostaminen kaikilla kouluasteilla ja koulumuodoissa. Sen pääpaino oli suomenkielisten koulujen ruotsin opetuksessa, mutta mukana oli myös muutamia ruotsinkielisiä järjestäjiä, jotka halusivat samoin keinoin edistää finskan opetusta. Tavoitteet ja toimintamuodot painottuivat eri tavoin riippuen kouluasteesta. TOKI-hanke toimi Opetushallituksen vetämänä ja rahoittamana kolme vuotta (2007–10) peruskouluissa ja lukioissa, ja se jatkui vielä lukuvuoden 2009–11 loppuun saakka ammatillisessa koulutuksessa. Hankkeeseen on osallistunut 25 kuntaa, 70 koulua sekä 7 ammattiopistoa, ja se on koskenut yhteensä yli 200 opettajaa ja 20 000 opiskelijaa.

Tässä loppuraportissa kerrotaan hankkeen taustasta ja sen valtakunnallisesta toiminnasta. Raportin viimeisessä luvussa pohdiskellaan hankkeen järjestelyistä saatuja kokemuksia, yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, tulosten levittämistä ja hankkeen tuloksia kustannuksiin verraten.

Vuosi:
2011

ISBN:
978-952-13-4731-3 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2011:10

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi/ruotsi

Julkaisu:
Opetushallituksen TOKI-hankkeen 2007–2010 loppuraportti - Slutrapport över Utbildningsstyrelsens TOKI-projekt 2007–2010 (pdf)