Oppimistulokset - Rakennus- ja metsäalan perustutkinnot

Väliraportti lukuvuosilta 2008-2009 ja 2009-2010

Raportissa esitellään metsä- ja rakennusalan oppimistulokset sekä näyttöjen toteuttamis- ja arviointitavat kahden ensimmäisen lukuvuoden ajalta. Näyttöjen arvosanat esitellään arvosanajakaumina ja keskiarvoina tutkinnoittain ja arvioinnin kohteittain. Lisäksi arvosanoja tarkastellaan lukuvuoden, sukupuolen ja opetuskielen mukaan. Arviointitiedon tuottaminen jatkuu edelleen ja koko tutkintoa koskevat tulokset raportoidaan syksyllä 2011.

Tekijät:
Paula Kilpeläinen, Anu Räisänen, Marika Koramo ja Pirjo Väyrynen

Vuosi:
2011

ISBN:
978-952-13-4787-0 (pdf)

Sarja:
Koulutuksen seurantaraportit 2011:5

ISSN:
ISSN-L 1798-8934
ISSN 1798-8942 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Oppimistulokset - Rakennus- ja metsäalan perustutkinnot (pdf)