Osaava lähihoitaja 2020

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen kehittämisstrategia

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen strategiatyössä on osaamistarpeiden ennakoinnilla tuotettu tietoa lähihoitajan tulevaisuuden osaamistarpeista. Selvityksen aineisto muodostui kahdesta 22 asiantuntijan Delfoi-paneelista, neljästä niiden tuloksia tarkentaneesta tulevaisuuspajasta ja kahdesta asiakkaiden edustajien fokusryhmähaastattelusta.

Lähihoitajan perustehtävänä säilyy asiakkaan tai potilaan päivittäisissä toiminnoissa tukeminen, mutta tulevaisuuden työn lähtökohtana on voimakkaasti asiakkaan tai potilaan tarpeiden arviointiin perustuva suunnitelmallinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tulevaisuuden osaamistarpeissa painottuu laaja-alaisuus. Erikoistuneemman osaamisen tarpeet määräytyvät asiakas- ja toimintaympäristökohtaisesti. Osaamistarpeiden osa-alueita ovat ammatillinen kasvu ja oppiminen, ammattieettinen osaaminen, ammatillinen vuorovaikutus ja kestävää kehitystä edistävä hoito-, huolenpito- ja kasvatustyö. Voimassa olevat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteet mahdollistavat tulevaisuuden osaamistarpeiden huomioimisen koulutuksen toteuttamisessa.

Strategia toimeenpannaan vuoden 2011 aikana siten, että työn tuloksia levitetään kaikkien sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutusta järjestävien oppilaitosten käyttöön. Raportin sisältämiä osaamistarpeiden kuvauksia oppilaitokset voivat käyttää omien opetussuunnitelmiensa kehittämisessä.

Tekijät:
Raili Hakala, Sirpa Tahvanainen, Tiina Ikonen ja Annemari Siro

Vuosi:
2011

ISBN:
978-952-13-4712-2 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2011:6

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Osaava lähihoitaja 2020 (pdf)

Julkaisussa (sivuilla 48-51) olevat Kuvio 7 ja Kuvio 8 myös yhtenäisinä tiedostoina:
Osaava lähihoitaja 2020 -julkaisun Kuviot 7 ja 8 (pdf)