Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta

Opetushallitus on selvittänyt lukiodiplomien toteutumista lukioissa lukuvuosina 2008–2009 ja 2009–2010. Nyt raportoitavalla kyselyllä selvitettiin lukiodiplomin suorittamista lukioissa, yhteistyötä lukiodiplomin toteuttamisessa, lukiodiplomin merkitystä lukion toimintakulttuurissa ja kehittämistarpeita. Selvityksen aineisto koottiin Opetushallituksen sähköisellä kyselyllä keväällä 2010. Lukiodiplomin suorittaminen on lukion yleissivistävän koulutustehtävän mukaista lukion toimintaa. Lukiodiplomit antavat lukion opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa erityisosaamistaan taito- ja taideaineissa. Lukiodiplomeita voi suorittaa kotitaloudessa, kuvataiteessa, käsityössä, liikunnassa, mediassa, musiikissa, tanssissa ja teatterissa.


Tekijät: 
Mikko Hartikainen ja Maija-Liisa Ojala

Vuosi:
2011

ISBN:
978-952-13-5027-6 (nid)
978-952-13-5028-3 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2011:30

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8918 (painettu)
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta (pdf)