Tieto- ja viestintätekniikka opetuskäytössä - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt

Tilannekatsaus toukokuu 2011

Tilannekatsauksessa tarkastellaan tieto- ja viestintätekniikan vaikutuksia oppimistuloksiin, oppimiseen, opettamiseen ja opiskelumotivaatioon. Lisäksi luodaan katsaus laitekantaan, digitaalisiin oppimateriaaleihin, tietokonepohjaiseen arviointiin, sosiaaliseen mediaan ja etäopetukseen. Tarkastelu perustuu aiempiin tutkimuksiin ja tilastoihin.

Vuosi:
2011

ISBN:
978-952-13-4742-9 (pdf)

Sarja:
Muistiot 2011:2

ISSN:
ISSN-L 1798-8896
ISSN 1798-890X (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Tieto- ja viestintätekniikka opetuskäytössä (pdf)

Tiivistelmä (pdf)