Aihekokonaisuuksien tavoitteiden toteutumisen seuranta-arviointi 2010

Raportissa selvitetään, miten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) esitetyt seitsemän aihekokonaisuuden tavoitteet ja sisällöt toteutuvat koulujen opetussuunnitelmissa, opetuksessa ja opettamisessa. Miten aihekokonaisuudet eheyttävät opetusta, onko koulujen toimintakulttuureissa havaittavissa muutoksia sekä miten aihekokonaisuuksien opetus toteutuu käytännössä.

Lisäksi on selvitetty, mitkä ovat oppilaiden tiedot ja taidot aihekokonaisuuksista sekä millaiset heidän asenteensa ovat aihekokonaisuuksia kohtaan.

Arvioinnissa on ollut mukana 113 yläkoulua ja niiden yhdeksännen vuosiluokan 8 448 oppilasta eri puolelta Suomea.

Tekijät:
Eero K. Niemi (toim.)

Vuosi:
2012

ISBN:
978-952-13-5037-5 (nid.)
978-952-13-5038-2 (pdf)

Sarja:
Koulutuksen seurantaraportit 2012:1

ISSN:
ISSN-L 1798-8934
ISSN 1798-8934 (painettu)
ISSN 1798-8942 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Aihekokonaisuuksien tavoitteiden toteutumisen seuranta-arviointi 2010 (pdf)