Aikuiset maahanmuuttajat perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Tämä selvitys kohdistuu aikuisten maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavaan opetukseen, perusopetukseen ja lukiokoulutukseen. Kyselyaineiston lisäksi tässä selvityksessä on käytetty tilastoja sekä aikaisemmin tehtyjä selvityksiä ja kehittämishankkeiden raportteja. Kysely osoitettiin suomenkielisille aikuislukioille ja lukioiden aikuislinjoille sekä niille kansanopistoille, joilla on lupa järjestää perusopetusta ja/tai lukiokoulutusta.

Tekijät: 
Laura Jauhola 

Vuosi:
2012 

ISBN:
978-952-13-5054-2 (nid.)
978-952-13-5055-9 (pdf) 

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2012:4 

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8918 (painettu)
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi 

Julkaisu:
Aikuiset maahanmuuttajat perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa (pdf)