Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti

Neuro- ja kognitiotieteellinen näkökulma
Tilannekatsaus tammikuu 2012

Tilannekatsauksessa tarkastellaan aivojen ja oppimisen välistä suhdetta kognitio- ja neurotieteellisestä näkökulmasta. Teemoina ovat aivojen kehittyminen ja siihen liittyvät ilmiöt oppimisen kannalta, oppimiseen liittyvät ongelmat, kielen kehittyminen sekä liikunnan merkitys aivoille ja oppimiselle.

Tekijät:
Teija Kujala, Christina M. Krause, Nina Sajaniemi, Maarit Silvén, Timo Jaakkola & Kari Nyyssölä (toim.)

Vuosi:
2012

ISBN:
978-952-13-5039-9 (pdf)

Sarja:
Muistiot 2012:1

ISSN:
ISSN-L 1798-8896
ISSN 1798-890X (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti (pdf)

Tiivistelmä (pdf)