Ammatillinen osaaminen rakennusalan perustutkinnossa


Raportti kertoo opiskelijoiden ammatillisesta osaamisesta rakennusalan perustutkinnossa. Arviointi perustuu pääosin ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoihin ja niiden vertailuun taustamuuttujittain. Arvosanatietojen lisäksi arvioinnissa on hyödynnetty myös muuta seurantatietoa sekä koulutuksen järjestäjien itsearviointeja. Arviointitietoa on koottu vuosina 2008–2011 yhdestä vuosikurssista.

Tekijät:

Anu Räisänen, Paula Kilpeläinen ja Pirjo Väyrynen

Vuosi:

2012

ISBN:

978-952-13-5158-7 (nid.)
978-952-13-5159-4 (pdf)

Sarja:

Koulutuksen seurantaraportit 2012:6

ISSN:

ISSN-L 1798-8934
ISSN 1798-8934 (painettu)
ISSN 1798-8942 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:

suomi

Julkaisu:
Ammatillinen osaaminen rakennusalan perustutkinnossa (pdf)