Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä kehittämässä

Kansallisia kehittämislinjauksia ja kuvauksia Opetushallituksen valtionavustuksilla tuetuista oppimisympäristöjen kehittämishankkeista 2008–2010

Raportti sisältää yhteenvedon Opetushallituksen valtionavustuksella tuetusta ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämistyöstä. Yhteenvetoa varten laadittiin kuvauksia oppimisympäristöjen kehittäjien tekemistä uusista avauksista, kokemuksista, toimintamalleista ja kumppanuuksista sekä toimintatapojen uudistamisesta oppimisympäristöjen kehittämisen myötä. Tarkoituksena on välittää tietoa toteutetuista ja käynnissä olevista hankkeista koulutuksen järjestäjien hyvien käytäntöjen ja mallien jakamiseksi.

Tekijät:
Marika Koramo (toim.)

Vuosi:
2012

ISBN:
97978-952-13-5106-8 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2012:8

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä kehittämässä (pdf)