Ammatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpano

Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

Tämä opas on tarkoitettu ensisijaisesti koulutuksen ja tutkinnon järjestäjille, oppilaitosjohdolle, lähiesimiehille, opettajille sekä työelämän edustajille. Opasta käytetään uudistettujen perustutkintojen perusteiden mukaisesti koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman ja tutkinnon järjestämissuunnitelmien laadinnassa ja perusteiden laadukkaan toimeenpanon tukena.

Tekijät:

Elisabet Kinnunen, Anne-Marie Krichenbauer ja Opetushallituksen asiantuntijat

Vuosi:

2012

ISBN:

ISBN 978-952-13-5196-9 (nid.)
ISBN 978-952-13-5197-6 (pdf)

Sarja:

Oppaat ja käsikirjat 2012:10

ISSN:

ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8950 (painettu)
ISSN 1798-8969 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:

suomi

Julkaisu:
Ammatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpano (pdf)