Ammattitaito on aina muodissa

Työelämä tarvitsee osaavia tekijöitä
Tekstiili- ja vaatetusalan koulutusselvitys

Tämä raportti on Opetushallituksen tilaama ja nimetyn hanketyöryhmän tekemä Tekstiili- ja vaatetusalan koulutusselvitys. Ensimmäistä kertaa tekstiili- ja vaatetusalan koulutusta tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Tarkastelu koskee tekstiili- ja vaatetusalan koulutuksen määrää ja laatua siten, että ammatillisten perustutkintojen, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen, ammattikorkeakoulututkintojen sekä korkeakoulu- ja yliopistotutkintojen osaamisprofiilia tuodaan esiin.

Selvitys kartoittaa nykyisen koulutusrakenteen tekniikan ja liikenteen sekä kulttuurialan tekstiili- ja vaatetusalan sekä nahka- ja turkis-, jalkine- sekä tekstiilihuoltoalan osaamisvaateita. Koulutuksen tilaa ja kehitysnäkymiä on kartoitettu kyselyillä ja haastatteluilla, joissa alan moninaisuus on hyvin tullut esille. Tietoja on kerätty myös eri tilastoista. Selvityshankkeessa arvioitiin alan koulutuksen mitoituksen sopivuutta työelämätarpeisiin ja alan koulutuksen rakenteen vastaavuutta työvoimatarpeen kehittymiseen ja elinkeinoelämässä tapahtuneisiin muutoksiin. Raportti sisältää toimenpide-ehdotuksia.

Raportin laaja tietopääoma ja saadut tulokset ovat hyödynnettävissä suunniteltaessa alan koulutustarjontaa ja kehitettäessä koulutuksen tavoitteita ja koulutussisältöjä sekä tutkintorakenteita vastaamaan alojen elinkeinoelämän muuttuvia tarpeita.

Tekijät:

Virpi Lahti (toim.), Irma Boncamper, Ülle Liesvirta, Tuula Puoskari, Soili Sirviö ja Sari Lehtonen

Vuosi:

2012

ISBN:

978-952-13-5362-8 (nid.)
978-952-13-5363-5 (pdf)

Sarja:

Raportit ja selvitykset 2012:16

ISSN:

ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8918 (painettu)
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:

suomi

Julkaisu:
Ammattitaito on aina muodissa (pdf)