Finecvet suunnan näyttäjänä - Kokeilusta käyttöönottoon!

Lähtökohtia ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmän käyttöönottoon

FINECVET suunnan näyttäjänä –julkaisu on laadittu Opetushallituksen tukemassa FINECVET-projektissa, jossa on kokeiltu ECVETin soveltuvuutta suomalaisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin.

Julkaisu on tarkoitettu tukemaan ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmän käyttöönottoa Suomessa. Julkaisuun on koottu hankkeen eri vaiheiden kokemukset ja tulokset. Julkaisussa käsitellään maantieteellistä liikkuvuutta yli rajojen, mutta samoja periaatteita voidaan soveltaa myös yksilöllisissä opintopoluissa Suomessa. Julkaisu avaa ECVETin käytön hyötyjä liikkuvuudessa ja kuvaa suomalaisten toimijoiden rooleja sekä toimii käsikirjana käyden läpi ECVET-prosessin eri vaiheet liikkuvuudessa. Projektissa on kehitetty työkaluja ja malleja koulutuksenjärjestäjille ja tutkintotoimikunnille opintosuoritusten siirtojärjestelmän käyttöönottoa varten.

Julkaisussa käytettyjen käsitteiden luettelo on löydettävissä oppaan lopusta.

Vuosi:
2012

ISBN:
978-952-13-5061-0 (nid.)
978-952-13-5062-7 (pdf)

Sarja:
Oppaat ja käsikirjat 2012:3

ISSN:
ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8950 (painettu)
ISSN 1798-8969 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi, ruotsi, englanti

Julkaisu:
Finecvet suunnan näyttäjänä (pdf)