Historian ja yhteiskuntaopin oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2011

Opetushallitus järjesti yhteiskunnallisten aineiden oppimistulosten seuranta-arvioinnin perusopetuksen 9. vuosiluokalla keväällä 2011.

Tässä raportissa esitellään arvioinnin tuloksia sekä oppilaiden tietoja, taitoja ja käsityksiä.

Raportissa etsitään vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:
• Miten oppilaat osaavat historian ja yhteiskuntaopin tietoja ja taitoja?
• Miten oppilaat suhtautuvat yhteiskunnallisiin aineisiin?
• Miten opettajat hyödyntävät opetuksessaan erilaisia opetusmenetelmiä ja materiaaleja?
• Miten erilaiset taustamuuttujat, kuten vanhempien koulutustausta vaikuttaa oppilaiden osaamistasoon?
• Vaikuttaako kotitehtävien tai yhteiskunnallisten asioiden harrastaminen oppilaiden osaamistasoon?

Tekijät:
Najat Ouakrim-Soivio ja Jorma Kuusela

Vuosi:
2012

ISBN:
978-952-13-5059-7 (nid.)
978-952-13-5060-3 (pdf)

Sarja:
Koulutuksen seurantaraportit 2012:3

ISSN:
ISSN-L 1798-8934
ISSN 1798-8934 (painettu)
ISSN 1798-8942 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Historian ja yhteiskuntaopin oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2011 (pdf)

Tiivistelmä (pdf)

Sammandrag (pdf)