Kansainvälinen rehtorikartoitus - Kartoitus oppilaitosjohdon työstä ja täydennyskoulutuksesta

Opetushallitus on teettänyt laajan kansainvälisen kartoituksen koskien oppilaitosjohdon asemaa ja koulutusta eri maissa. Kartoitus kohdistui seuraaviin kohdemaihin/alueisiin: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa, Alankomaat, Ranska (Pariisi), Skotlanti, Venäjä (Pietari), Kanada (Ontario), USA (New York City, Los Angeles/Pasadena), Kiina (Shanghai), Etelä-Korea, Australia (Victorian osavaltio) ja Uusi-Seelanti.

Kartoitukseen on koottu tietoa muiden maiden käytänteistä ja johtamismalleista oppilaitoksissa. Tavoitteena oli vertailla ja peilata saatua tietoa Suomen nykytapoihin sekä ideoida näiden pohjalta uusia käytänteitä ja täydennyskoulutusmalleja oppilaitosjohdon täydennyskoulutukseen.

Kartoituksen suoritti Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Lyhennelmän laajasta kartoituksesta on laatinut KT Atso Taipale.

Tekijät:
Atso Taipale

Vuosi:
2012

ISBN:
ISBN 978-952-13-5110-5 (nid.)
ISBN 978-952-13-5111-2 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2012:12

ISSN:

ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8918 (painettu)
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi, ruotsi, englanti

Julkaisu:
Kansainvälinen rehtorikartoitus - Kartoitus oppilaitosjohdon työstä ja täydennyskoulutuksesta (pdf)

Kartoitus (laajempi): Kansainvälinen kartoitus rehtoreiden työstä ja täydennyskoulutuksesta (pdf)