Kansainvälistymisen kehittäminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Koonnin tarkoituksena oli kartoittaa ammattikoulutuksen kansainvälistymisessä tehtyä kehitystyötä laatimalla yhteenveto ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista. Raportti sisältää kuvauksia kansainvälistymishankkeiden toimintamalleista ja -käytänteistä ja siinä tarkastellaan kehittämishankkeiden tuloksia ja vaikutuksia. Esitetyt tapausesimerkit ovat Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuettuja vuosina 2008 ja 2009 käynnistyneitä hankkeita. Muulla rahoituksella tuetut hankkeet kuten Leonardo-ohjelman tai koulutuksen järjestäjien omalla rahoituksella toimivat hankkeet eivät ole mukana raportin kuvauksissa. Tarkoituksena on levittää projekteissa saatuja kokemuksia ja toimintamalleja muille koulutuksen järjestäjille ja asiantuntijoille.

Tekijät:
Marika Koramo (toim.)

Vuosi:
2012

ISBN:
978-952-13-5046-7 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2012:3

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Kansainvälistymisen kehittäminen ammatillisessa peruskoulutuksessa (pdf)