Koulutuksen järjestäminen kohti 2020-lukua

Kuntarakenteen, oppilaitosverkoston ja ohjauksen nykytilanne sekä kehitysnäkymät
Tilannekatsaus huhtikuu 2012

Tässä tilannekatsauksessa tarkastellaan koulutuksen järjestämiseen vaikuttavien tekijöiden kehitystä sekä pohditaan kuntarakenteen aiheuttamia muutoksia koulutuksen järjestämiseen. Tarkastelun kohteena ovat koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkoston sekä oppilas- ja opiskelijamäärien kehitys. Lisäksi käydään läpi koulutuksen taloutta, johon kuuluvat koulutuskustannusten kehitys, koulutuksen tuottavuus sekä perusopetusmenojen vaihtelut kuntatasolla. Kolmanneksi pohditaan kuntarakenteen aiheuttamia muutoksia koulutuksen järjestämiseen. Tässä yhteydessä käsitellään PARAS-hankkeen etenemistä koulutuksen näkökulmasta sekä koulutuksen vaihtoehtoisia järjestämismalleja. Neljäntenä tarkastelun kohteena on koulutuksen ohjaus, jonka osalta normi-, rahoitus- ja informaatio-ohjausta valotetaan koulutuksen järjestämisen kannalta. Ohjaukseen liittyviä teemoja käsitellään myös kansainvälisessä kontekstissa.

Tekijät:
Riku Honkasalo & Kari Nyyssölä

Vuosi:
2012

ISBN:
978-952-13-5112-9 (pdf)

Sarja:
Muistiot 2012:2

ISSN:
ISSN-L 1798-8896
ISSN 1798-890X (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:

suomi

Julkaisu:
Koulutuksen järjestäminen kohti 2020-lukua (pdf)

TIIVISTELMÄ (pdf)

SUMMARY (pdf)