Laatua e-oppimateriaaleihin

E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa

Pedagogiset käytännöt ovat aina oppimisen perusta, ei uusin ja innostavin teknologia. Monenlaiset digitaalisen teknologian välineet ja sovellukset ovat tulleet jäädäkseen, mutta niiden soveltaminen opetukseen on yhä vaikeaa. Laatua e-oppimateriaaleihin auttaa opettajia, kouluttajia ja muita oppimisen ja opetuksen parissa työskenteleviä soveltamaan erilaisia elektronisia aineistoja opetukseen. Kirja selvittää keskeisiä e-materiaalien piirteitä, pedagogisia ja tiedonkäsittelyn periaatteita ja uusimpia pedagogisia malleja suhteessa teknologiaan.

Kirjoittajat työskentelevät uuden teknologian ja oppimisen parissa Helsingin ja Turun yliopistoissa sekä Aaltoyliopistossa.

Tekijät:
Liisa Ilomäki (toim.)

Vuosi:

2012

ISBN
:
ISBN 978-952-13-5162-4 (nid.)
ISBN 978-952-13-5163-1 (pdf)

Sarja:
Oppaat ja käsikirjat 2012:5

ISSN:
ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8950 (painettu)
ISSN 1798-8969 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Laatua e-oppimateriaaleihin (pdf)