Liikunta ja oppiminen

Tilannekatsaus – Lokakuu 2012

Tilannekatsauksessa tarkastellaan monipuolisesti liikunnan merkitystä oppimisen ja koulunkäynnin kannalta. Teemoina ovat muun muassa liikunnan vaikutukset koulumenestykseen, tiedolliseen toimintaan, koulunkäyntiin sekä aivojen rakenteeseen ja motorisiin taitoihin. Lisäksi katsauksessa esitellään keinoja, joiden avulla liikunnallisuutta voidaan koulussa lisätä.

Tekijät:
Heidi Syväoja, Marko Kantomaa, Kaarlo Laine, Timo Jaakkola, Kirsi Pyhältö ja Tuija Tammelin

Vuosi:
2012

ISBN:
978-952-13-5293-5 (pdf)

Sarja:
Muistiot 2012:5

ISSN:
ISSN-L 1798-8896
ISSN 1798-890X (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi, tiivistelmät ruotsiksi ja englanniksi

Julkaisu:
Liikunta ja oppiminen (pdf)

Tiivistelmä (pdf)

Motion och lärande, Sammandrag (pdf)

Physical activity and learning, Summary (pdf)