Luonnontieteellinen osaaminen perusopetuksen 9. luokalla 2011

Mitä biologian, maantiedon, fysiikan ja kemian tietoja ja taitoja oppilaat osaavat ja mitä eivät vielä osaa hyvin? Onko työtavalla, esimerkiksi kokeellisuudella, merkitystä luonnontieteiden osaamiseen? Pitävätkö oppilaat oppiaineesta? Toteutuuko tasa-arvo luonnontieteiden opetuksessa? Onko olemassa tyttöfysiikkaa ja poikabiologiaa? Ovatko fysiikan opettajat miespuolisia matematiikan opettajia?

Opetushallitus järjesti luonnontieteiden oppimistulosten seuranta-arvioinnin perusopetuksen 9. luokan oppilaille keväällä 2011. Puolet otosoppilaista vastasi biologian ja maantiedon ja puolet fysiikan ja kemian tehtäviin sekä taustatietokyselyyn. Taustatietoa saatiin myös luonnontieteiden opettajilta. Raportissa tarkastellaan biologian, maantiedon, fysiikan ja kemian osaamista ja sen yhteyksiä taustatietoihin kuten oppilaiden suhtautumiseen eri luonnontieteisiin.

Tekijät:
Pirkko Kärnä, Riikka Hakonen ja Jorma Kuusela

Vuosi:
2012

ISBN:
978-952-13-5048-1 (nid.)
978-952-13-5049-8 (pdf)

Sarja:
Koulutuksen seurantaraportit 2012:2

ISSN:
ISSN-L 1798-8934
ISSN 1798-8934 (painettu)
ISSN 1798-8942 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Luonnontieteellinen osaaminen perusopetuksen 9. luokalla 2011 (pdf)
Tiivistelmä (pdf)

Sammandrag (pdf)

Abstract (pdf)