Luonnontieteiden opetuksen kehittämishaasteita 2012

Luonnontieteiden seuranta-arvioinnissa 2011 saatujen oppimistulosten mukaan opetuksessa tulee kiinnittää huomiota täsmälliseen käsitteiden käyttöön ja arvioinnin ja analysoinnin taitoihin. Erityisesti biologiassa ja maantiedossa tulee painottaa nykyistä enemmän ilmiöiden selittämistä. Fysiikassa ja kemiassa on kiinnitettävä huomiota oppilaiden asenteisiin, koska niillä on yhteys oppimistuloksiin ja merkittävä rooli ympäristökasvatuksessa. Tärkeitä ovat myös opetusmenetelmät, joilla on yhteys osaamiseen ja oppiaineesta pitämiseen. Esimerkiksi biologian opetuksessa kokeellisuutta tulisi lisätä. Fysiikan ja kemian tunneilla taas voisi kiinnittää huomiota enemmän oppilaan omakohtaisen maailmankuvan kehittymiseen.

Biologian, maantiedon, fysiikan ja kemian asiantuntijat käsittelevät tässä artikkelikirjassa näitä opetuksen haasteita.

Tekijät:
Pirkko Kärnä, Lea Houtsonen, Tiina Tähkä (Toim.)

Vuosi:
2012

ISBN:
978-952-13-5342-0 (nid.)
978-952-13-5343-7 (pdf)

Sarja:
Koulutuksen seurantaraportit 2012:10

ISSN:
ISSN-L 1798-8934
ISSN 1798-8934 (painettu)
ISSN 1798-8942 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Luonnontieteiden opetuksen kehittämishaasteita 2012 (pdf)