Luonto- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia

Tulevaisuudessa luonto- ja ympäristöosaamista tarvitaan entistä enemmän ympäristökuormituksen rajoittamiseksi, luonnonvaratehokkuuden parantamiseksi ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Minkälaisia kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia tämä merkitsee luonto- ja ympäristöalan ammatilliselle koulutukselle? Tämä raportti sisältää vision luonto- ja ympäristöalan ammatilliselle koulutukselle sekä käytännön toimenpide-ehdotukset vision saavuttamiseksi. Konkreettisia kehittämisehdotuksia esitetään luonto- ja ympäristöalan työllisyyden ja vetovoiman lisäämiseksi, koulutuksen rakenteiden ja joustavuuden kehittämiseksi, erikoistumiseen ja yhteistyöhön koulutuksen järjestämisessä sekä osaamisen ja koulutuksen työelämälähtöiseen kehittämiseen.

Vuosi:

2012

ISBN:

978-952-13-5255-3 (pdf)

Sarja:

Raportit ja selvitykset 2012:14

ISSN:

ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8969 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:

suomi

Julkaisu:
Luonto- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia (pdf)