Muuttuva oppilaitosjohtaminen

Tilannekatsaus - Toukokuu 2012

Tilannekatsauksessa tarkastellaan, mitä uusimmat kotimaiset väitöstutkimukset kertovat oppilaitosjohtamisesta, sen kehityksestä ja merkityksestä muuttuvassa yhteiskunnassamme. Tarkastelun kohteena ovat rehtorin asema sekä keskeisten toimintaympäristöjen eli kunnan ja koulun muutokset. Tavoitteena on hahmottaa nykyistä oppilaitosjohtajuutta yleisesti sekä antaa rehtoreille käytännön tukea omaan oppilaitosjohtamiseensa. Lisäksi raportissa käsitellään pedagogisen johtamisen käsitettä ja merkitystä sekä pohditaan, miten pedagogisen johtamisen tulee toteutua oppilaitoksissa.

Tekijät:
Jukka Alava, Leena Halttunen & Mika Risku

Vuosi:
2012

ISBN:
978-952-13-5119-8 (pdf)

Sarja:
Muistiot 2012:3

ISSN:
ISSN-L 1798-8896
ISSN 1798-890X (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Muuttuva oppilaitosjohtaminen (pdf)

TIIVISTELMÄ (pdf)