Onko laskutaito laskussa?

Matematiikan oppimistulokset peruskoulun päättövaiheessa 2011

Opetushallitus järjesti matematiikan oppimistulosten seuranta-arvioinnin perusopetuksen 9. vuosiluokalla keväällä 2011. Koko maata edustavaan otokseen kuului 98 suomenkielistä ja 15 ruotsinkielistä koulua. Oppilaita otoksessa oli yhteensä 4 929. Ensimmäistä kertaa arviointiin osallistuivat myös matematiikkaa yksilöllistetyn oppimäärään mukaan opiskelevat oppilaat.

Tietoa kerättiin sekä matematiikan tehtävillä että oppilaille, opettajille ja rehtoreille suunnatuilla taustakyselyillä. Tässä raportissa esitellään arvioinnin tuloksia.

Raportissa etsitään vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:
• Miten hyvin matematiikan eri osa-alueita osataan?
• Osaavatko pojat ja tytöt matematiikkaa yhtä hyvin?
• Onko matematiikan osaamisessa alueellisia eroja?
• Annetaanko matematiikan arvosanoja oppilaille yhtenäisin perustein?
• Onko matematiikan osaamistaso muuttunut?

Tekijät:
Kati Hirvonen

Vuosi:
2012

ISBN:
978-952-13-5078-8 (nid.)
978-952-13-5079-5 (pdf)

Sarja:
Koulutuksen seurantaraportit 2012:4

ISSN:
ISSN-L 1798-8934
ISSN 1798-8934 (painettu)
ISSN 1798-8942 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Onko laskutaito laskussa? - Matematiikan oppimistulokset peruskoulun päättövaiheessa 2011 (pdf)

Tiivistelmä (pdf)

Sammandrag (pdf)