Opetushallituksen asiantuntijalausunnot ulkomaisista ja suomalaisista tutkinnoista – palautetta asiakkailta

Tutkintojen tunnustaminen ja vertailu -yksikkö antaa hakemuksesta asiantuntijalausuntoja ulkomailla suoritetuista ammatillisista tutkinnoista ja suomalaisista tutkinnoista kansainväliseen käyttöön. Yksikkö selvitti hakijoiden tyytyväisyyttä Opetushallituksen lausuntoon ja palveluun sekä keräsi tietoa siitä, palveliko lausunto käyttötarkoitustaan. Lausuntoa käyttäneistä 61 % ilmoitti lausunnon palvelleen käyttötarkoitusta. 

Vuosi: 
2012 

ISBN:
978-952-13-5174-7 (nid.)
978-952-13-5108-2 (pdf)

Sarja: 
Raportit ja selvitykset 2012:10 

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8918 (painettu)
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä: 
suomi

Julkaisu:
Opetushallituksen asiantuntijalausunnot ulkomaisista ja suomalaisista tutkinnoista – palautetta asiakkailta (pdf)