Rakennus-, pintakäsittely- ja talotekniikka-alojen oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Rakennus-, talotekniikka- ja pintakäsittelyaloille on ilmestynyt oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaan tekemisen ryhdyttiin työsuojeluviranomaisten havaittua vakavia puutteita oppilaitosten rakennuskohteissa. Oppaan tärkein viesti on, että rakennus-, talotekniikka- ja pintakäsittelyalojen oppimisympäristöt rinnastetaan lähes poikkeuksetta yleiseen rakennustyömaahan ja niihin sovelletaan valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta.

Tekijät:

työryhmä

Vuosi:

2012

ISBN:

978-952-13-5381-9 (nid.)
978-952-13-5382-6 (pdf)

Sarja
:
Oppaat ja käsikirjat 2012:14

ISSN:

ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8950 (painettu)
ISSN 1798-8969 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä
:
suomi

Julkaisu
:
Rakennus-, pintakäsittely- ja talotekniikka-alojen oppimisympäristöjen turvallisuusopas (pdf)