Rehtorit ja oppilaitosjohtaminen

Muistiossa käydään läpi oppilaitosjohtamista koskevaa tutkimus- ja tilastotietoa. Tarkastelun kohteena on muun muassa rehtoreiden määrä ja kelpoisuustilanne, rehtoriuden ja oppilaitosjohtamisen nykytila, oppilaitosjohtaminen PISA-tulosten valossa, rehtoreiden ajankäyttö sekä rehtoreiden työssä jaksaminen.

Tekijä:

Minna Honkanen

Vuosi
:
2012

ISBN:

978-952-13-5347-5 (pdf)

Sarja
:
Muistiot 2012:8

ISSN:

ISSN-L 1798-8896
ISSN 1798-890X (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä
:
suomi

Julkaisu:
Rehtorit ja oppilaitosjohtaminen (pdf)