Selvitys ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen nykytilasta 2011

Selvityksessä kuvataan ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen nykytilaa, esteitä ja tukitarpeita. Yhteenvetoluvussa tuodaan lisäksi esiin kehittämisehdotuksia koulutuksen järjestäjille ja opetushallinnolle kansainvälistymisen edistämiseksi. Selvityksen kohderyhmäksi valittiin ammatillista aikuiskoulutusta tarjoavat koulutuksen järjestäjät ja oppisopimustoimistot. Selvityksen aineisto koottiin pääosin sähköisenä kyselynä, jota on täydennetty asiantuntijahaastatteluilla.

Tekijät:
Laura Jauhola ja Terttu Virtanen

Vuosi:
2012
 
ISBN:
978-952-13-5095-5 (pdf) 

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2012:6 

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu) 

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi 

Julkaisu:
Selvitys ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen nykytilasta 2011 (pdf)