Selvitys ammatillisesta erityisopetuksesta

Opiskelijoille suunnattujen tukitoimien sekä erityisopetuksen toteuttaminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Selvityksessä kuvataan ammatillisen erityisopetuksen nykytilaa sekä kaikille opiskelijoille tarjottua ohjausta ja tukea yleisissä ammatillisissa opppilaitoksissa. Selvityksen tausta-aineisto on koottu pääasiassa koulutuksen järjestäjille suunnatun sähköisen kyselyn kautta. Lisäksi yhteenvetoluvussa on hyödynnetty otokseen perustuvan opetussuunnitelma-analyysin tuloksia.

Tekijät:
Laura Jauhola ja Kaija Miettinen

Vuosi:
2012

ISBN:
978-952-13-5096-2 (nid.)
978-952-13-5097-9 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2012:7

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8918 (painettu)
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Selvitys ammatillisesta erityisopetuksesta (pdf)